A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Ä Ü W X Y

Saateks. Sõnastiku eesmärk on täiendada eesti arenduskeelt ja keele arendamise kaudu aidata kaasa agiilsete arenduspraktikate laiemale levikule.

Sõnastik sisaldab ka sõnu, mis ametlikus ja professionaalses keelekasutuses ei ole kohased. Siiski ei ole tegu slängisõnastikuga. Meie esivanemad, lihtsad maainimesed, pärandasid meile keele, mis ongi juurtelt vulgaarne ja argine, keele, milles on palju sõnu tühja töö ja untsumineku väljendamiseks. See ei tähenda, et ei peaks püüdlema efektiivse ja korrektse keele poole.

Sõnastik võib seada kahtluse alla lugeja väljakujunenud arusaamu IT arendamisest.

 

Глаголом жечь [..] — Alexandre Pouchkine

Arendussõnastik

UUSI JA JUBA TUNTUD ARENDUSSÕNU
koos kasutusnäidetega

üle 140 artikli

sisaldab vähetuntud murdesõnu

soovitatav kasutamiseks õppevahendina või täiendava kirjandusena IT erialadel

toimetaja: Priit Parmakson, YAGNI, koeratoitlane, YOLO (kesktase); kaastöö andjad: Eneli Järve, Priit Laes, Martin Paljak, Priit Parmakson, Anto Veldre

Kaastöö oodatud. Oodatud on kaastöö rahvuslikult mõtlevatelt meestelt ja naistelt, kellele eesti keele püsimajäämine ja areng IT arenduskeelena ei ole ükskõik. Oodatud on nii orginaal- kui ka juba kasutuses sõnad ja idioomid. Võimalusel lisada kasutusnäide või -näited. Kaastöö saata: priit.parmakson@gmail.com, skype: priit parmakson

Litsents. Kõik sõnad on kohe ja vabalt, ilma ajaliste ja geograafiliste piiranguteta kasutatavad.

Also:

⇜ agiilsõna: lühike, suupärane, liikumapanev jne


A

Aaron Schwartz
Markdowni üks autoreid. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron_Swartz
absoluutne miinimum
kuulsa artikli järgi. Vt Joel Spolsky (2003) The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!)
agiilne
väle, ingl agile
agiilsusala, agiilsuse saareke
=ala projektis või organisatsioonis, kus asjad liiguvad kiiresti
ahhetamapanev
ingl awesome ⟶ That’s awesome, man!
ahkats
Trm Lai hakkaja, tragi
ajuma
kihutama; ringi käima, hulkuma ⟶ Ajub obusega ringi, tööd ei viitsi teha
allavoolu
ingl downstream =töövoo järgmisse lülisse; ülesvoolu, ingl upstream =töövoo eelmisse lülisse
analüüs
⟶ Analüütikud nimetada ümber eritlejateks. Omakeelse sõna läbi saaks ehk selgemaks, et analüüsist üksi ei piisa.
andmeläpastumine
=andmete, aga samuti programmide kvaliteedi langus, kui ei tehta jõuapingutusi nende ajakohasena hoidmiseks. Vt semantiline rääsumine. Vrdl Software rot
arendusala
ala, kus toimub arendus. ingl DevZone. Vt mugavusala
arenduspinu, tehnoloogiapinu
ingl development stack =meetodite, vahendite ja tehnoloogiate tervikuna toimiv kogum, mida konkreetses projektis või organisatsioonis kasutatakse.
arendustükk
ingl feature, vn фича =tarkvarasüsteemi funktsionaalsus ja seda realiseeriv komponent; otsetõlkes: omadus, karakteristik. ⟶ Erinevaid arendustükke võib ühes harus kombineerida siis, kui see on otstarbekas.
arjakas
tragi, käre
arhiarhitekt
=peaarhitekt
asima
Kodavere, Laiuse =haarama, kahmama; peale hakkama ⟶ Asis töö kallale. Messa juperdad ta kallal, asi kinni!
AS IS
1) olemasolev olukord =arenduse lähteolukord, vt TO BE; 2) tarkvara tarneklausel.
automaagiliselt
arvutisüsteemi kasulik käitumine, millest kasutaja täpselt aru ei saa, kuidas süsteem seda teeb
avaarendus
arendusprotsess, mis olulistes momentides on avatud, läbinähtav, transparentne – interneti vahendusel, kogu maailmale; sageli agiilne arendus; sageli kaasav, sotsiaalne arendus; toimub reeglina GitHubis.

B

BDFL
benevolent dictator for life, =avatud tarkvaraprojekti juht. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Benevolent_dictator_for_life
biit
ingl beat. ⟶ Paistab, et ta jagab biiti.
break things
⟶ Move fast and break things. Unless you are breaking stuff, you are not moving fast enough. - Mark Zuckerberg.
BS
ingl BS ⟶ Anybody who tells me that STL and especially Boost are stable and portable is just so full of BS that it's not even funny. (Linus Thorvalds, http://harmful.cat-v.org/software/c++/linus) "No-bullshit" arendus päris elus on midagi muud, kui paberil. Ainus mis on kindel, on muutus kõiges: nõuetes, meeskonnas, vajadustes, protsessis jne.

C

considered harmful
kuulsa artikli järgi. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Considered_harmful

D

двигать тему, teemat edasi viima
⟶ Алексей, правильно говорите, что надо двигать тему...
DWIM
Do What I Mean, =kasutaja käsklustele ootuspäraselt reageerimine (arvutisüsteemi poolt). vt https://en.wikipedia.org/wiki/DWIM

E

elav dokument
"Maybe your specs are out of date and don't reflect the product. My specs are updated frequently. The updating continues as the product is developed and new decisions are made. The spec always reflects our best collective understanding of how the product is going to work. The spec is only frozen when the product is code complete." What's a Spec?--Joel Spolsky

F

first-class citizen
programmeerimiskeeles keeleelement, millele saab rakendada kõiki samu operatsioone, mida teistelegi elementidele. vt https://en.wikipedia.org/wiki/First-class_citizen. Ülekantult: teistega tähtsuselt samaväärne objekt ⟶ Documentation as first class citizen.

G

good parts, bad parts
kuulsa raamatu JavaScript: The Good Parts järgi. ⟶ DMost programming languages contain good and bad parts, but JavaScript has more than its share of the bad, having been developed and released in a hurry.

H

haare
tööee, -rinne, -haare, ingl work in progress, WIP, work front, vn фронт работ, захват. ⟶ Mehel on liiga lai haare. Sul on liiga lai haare. Võta kitsam haare!
hõbekuul
ingl silver bullet, imevahend, tehnoloogia või meetod, mis lahendab kõik probleemid

I

ilge jura
⟶ Tellisime kalli raha eest metoodilise juhendi ja nüüd öeldakse, et see on ilge jura.
iivama
vähehaaval ja aeglaselt toimuma; aeglaselt liikuma
iivima
vähehaaval toimuma
iba
ibaajaja
ideaaljuht
ingl happy path. vrdl piirjuht. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Happy_path

J

jalgrattakuur
ingl bikeshedding =grupitöö sotsiaalse nähtus, kus kolmandajärgulistele küsimustele - milles aga iga koosolekul osalejate oskab midagi ) pühendatakse ebaproportsionaalselt aega. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality; advanced bikeshedding =jalgrattakuuri eriti arenenud, raskestitabatav vorm
jama
vn бред, чушь собачья, чепуха, фигня, полубред, нонсенс, заумь jpt. vt bs
jaurama
tehnilist või kontseptuaalset küsimust arutama, selgeks rääkima. ⟶ Selle üle peaksime eraldi jaurama.
Joel Spolsky
tuntud blogi Joel on Software, StackOverFlow üks asutajaid. Vt Joel Spolsky
jogama
segaselt rääkima, kogeldes rääkima
jokutama
⟶ Jokutamine {on/ei ole} OK.
jolgutama
=mökutama
jubin
julla, jubilla, eraldi paigaldatav tarkvara või -moodul
jugima
jukerdama, jändama ⟶ Mis sa jugid, jäta järele, sest ei saa asja

K

kala
=süsteemis olev probleem, mitte tingimata bugi, vaid võib olla lihtsalt valesti kokku pandud vms ⟶ Kui keskkonnas on mingi kala, mis on pigem tarkvarast mitte keskkonnast kinni, siis selle osas infralt tuge ei saa ega hakka ka saama.
kargokultus
ingl cargo cult. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult_programming
kaos
kr χάος, ingl chaos, disorder, disarray, disorganization, confusion, mayhem, bedlam, pandemonium, havoc, turmoil, tumult, upheaval, frenzy, babel, vn неразбериха, хаос
kellad ja viled
ingl bells and whistles =muljetloov, kuid tegelikuks töös vähekasulik omadus või funktsionaalsus. ⟶ Ettevalmistused käivad neljal suunal: [..] 2) innovatiivsed lahendused (kellad ja viled). Lihtsustatult öeldes tahame, et loodud portaal võimaldaks [..] ja mõned kellad viled veel. Igasugused nice-to-have lisa viled ja kellad tuleb visata kõrvale ja tegeleda sellega et peamine eesmärk saab hästi täidetud.
-keskne
kliendikeskne, kasutajakeskne jne. vrdl -põhine
KISS
Keep It Simple Stupid, ka Keep It Short and Simple
koeratoit
ingl eat your own dogfood. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_your_own_dog_food
kombo
⟶ Mul on tunne, et siin tuleb hetkel üks suur "ehitus-pakendus-paigaldusjuhendi" kombo.
koodikartus
⟶ IT üliõpilane peaks 2. kursuse lõpuks koodikartusest vabanema.
koodikogemus
⟶ [töövestlusel] Koodikogemus puudub?
koodikultus
kooste
ingl build, vn сборка, билд
koskmudel
ingl waterfall, vn водопад. ⟶ Koskmudel on parim moodus raha ärakulutamiseks.
kägistuspunkt
ingl choke point ⟶ See, et inimesed pressivad oma teemadega erakorraliste teadete listi, viitab kägistuspunktile (choke point) kusagil mujal kommunikatsioonisüsteemis. Oma kägistuspunkt on ka arenduses - VPN. When we spread out the work among many different collaborating people, the work happens and we don’t have a single choke point.
käkkima
koguma; kõrvale panema
kämm
kokkujooks, ummikseis, puntras, kopp (ees) ARGI, ei joppa ARGI, vn незадача ⟶ Tuli teade, et rakendus on kokku jooksnud.
kõduma
kaduma, hävima. Nt kõdukood =väga vana pärandkood.
kõrgvaateline
ingl high level, =kõrge abstraktsioonitasemega, ülevaadet või tähtsamaid jooni esitav mudel, kirjeldus, projektiettepanek vms
kõvima
kõvendama, parandama, kohendama; kõvenema; manitsema

L

lahtirulluv tegevusplaan
ingl rolling work programme
lambist
lõdva randmega, kõhutundega, puusalt tulistades, ratsaväerünnakuga, nagu lumme kusta, ehk joppab
laua all arendamine
=olukord, kus organisatsiooni arendus- ja turvakorrad on nii kõvaks keeratud, et arendusi tehakse salaja
lihtsushoid
Vt KISS
loomaaed
organisatsioonis kasutusel olevad erinevad, sama või ligilähedast funktsiooni täitvad programmeerimiskeeled, süsteemid või tehnoloogiad. ⟶ Issanda loomaaed tuleb kokku tõmmata ja alles jätta pikas perspektiivis elujõulised ja muude asjadega kergelt integreeruvad isendid.
lukk
IT-s eelkõige tootjalukk, tarnijalukk, ingl vendor lock-in. vrdl maadlusvõtted. ⟶ The new policy is meant to prevent vendor lock-in.
läbu
arenduses: arendusläbu, ingl waste, bloat, jpn muda. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Muda_%28Japanese_term%29. Eesti keeles on hulgaliselt sõnu waste-i tähistamiseks, paljud neist ebatsensuursed. vt sodi
läbustaja
arenduses: ohtra, kuid väheväärtusliku dokumentatsiooni, kirjavahetuse jms tootja
läks lappama
vt üle võlli

M

maha kukkuma
=seisma jääma (server, tarkvarasüsteem, võrk). vt püsti hoidma
maas olema
(teema kohta), =teema ei ole enam üleval (aktuaalne)
mees ∧ koer
=väike arendusfirma, eelkõige selline, millel pole soovi ja/või võimekust kasvada (töötajaid juurde palgata). Sageli ühitatud nõrga või puuduva töökorraldamise ja projektijuhtimise oskusega - tööd saavad valmis siis, kui nad saavad. Mees ∧ koer firmade kasutamine on seetõttu suurtes projektides riskitegur.
misiganes
suva, kus iganes, kes iganes, millega iganes jne, ingl whatever, whatnot, anyway, bla-bla-bla ⟶ Just whatever. Kellega tahes ja kus iganes (Firefox Hello videokõned).
mull
1) promojutt (ingl blowhard = mullipuhuja); vrdl mula; 2) uue tehnoloogia võtmine imevahendina, vrdl mullitsükkel, hõbekuul
mullitsükkel
ingl hype cycle https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle
MVP
minimal viable product, =minimaalne elujõuline toode
mänguasi
uus mänguasi, ingl toy, vn игрушка =innuga vastuvõetud uus tehnoloogia või töövahend. vrdl mullitsükkel
mängumaa
=IT arendusteenuste tellija ja firmade turg. ⟶ Regulator must ensure a safe and level playing field for all.
mugavusala, -tsoon
Mugavustsoon on mõtteline tsoon, kuhu kuuluvad harjumuspärased asjad, mida me teeme igapäevaselt ja milleks me ei pea end nii palju psühholoogiliselt ette valmistama. --Rajaleidja ingl comfort zone. Vt arendusala

N

nii ja naa
Vrdl ingl it depends ⟶ Valdav arvamus oli, et võib teha nii ja naa (atomaarsed versus keerulised teenused). Kas loodav tööriist on kasutamiseks kohustuslik? Nii ja naa. [..] puhul oli [asutus A] sõnastanud täismahus koopia saamise poliitika “nii ja naa. Avaandmete selles osas, mis pole linkandmed, võib teha nii ja naa. Juhuslikkuse all mõtlesin ma seda, et ADS võib teha nii ja naa.
nightly build
öine kooste =igal öösel ehitatav versioon tarkvarast, kõige viimaste muudatustega
NIH
Not Invented Here. vt https://en.wikipedia.org/wiki/Not_invented_here, rattaleiutamine
nurimuster
ingl anti-pattern, moodus asjade valesti või ebaefektiivselt tegemiseks

O

P

panuk
ingl commit =valmiskirjutatud koodi fikseerimine, moodsas tarkvaraarenduses üks tähtsamaid operatsioone.
panumine
ingl commit (tegusõna), kalka-eesti keeles (inglišis -V.H. termin) ‘kommittima’ =valmiskirjutatud koodi fikseerima
pardaleaitamine
ingl onboarding =kasutajate süsteemi toomine või aitamine, vt https://en.wikipedia.org/wiki/Onboarding
performantne
(=toimiv)
piirjuht
ingl corner case. vt ideaaljuht. vrdl lootusetu juhtum, ingl basket case
pikk postitus
pikkpost, vn длиннопост, много букафф. Vt TL;DR
pisiparendustööd
⟶ Agiilne arendus on täielikult saavutatud siis, kui kõik tellitavad tööd on pisiparendustööd.
plägu
pläkutus pläma pläägutus loba, lobajutt, joru, lora, jora, jama, jutulara, jutumulin, kõnemulin, jõudejutt, lori ajab tühja lori, lorijutt, lorin, lorajutt, jobajutt, lobin, muidujutt, piibujutt me ei tulnud siia piibujuttu puhuma, mula, jampsijutt, joba, kama, obin, jobujutt, jobutus, plara, plära, pläma, pula, lara, möga, mögin, möla, löra, löri, mölin (vulg)
porno
porr =väga ebamõistlikult korraldatud IT-tegevus; väga halb IT-lahendus ⟶ Pornot tahad näha? [näitab normaalkujule viimata andmebaasiskeemi]. See on täiesti tavaline legacy porr, ei mingit kriminaali
progeja
HALV, ka progeja-ahv, sm koodikäpistelijä, ingl codemonkey
proportsionaalsus
⟶ Kui millegi tegemine ei ole võimalik või nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi, siis ei pea tegema või tuleb teha teistmoodi. Meetmed peavad olema proportsionaalsed taotletava eesmärgiga.
pudelikael
ummistus, ummik, vn затор
pusimine
⟶ Pusimine on siis kui valed inimesed pannakse vale ülesande kallale. Kel pole kapasiteeti, ja seega pusivad. Midagi tuleb, kindlasti.
-põhine
ingl -based. veebipõhine, pilvepõhine jne. vrdl -keskne
pööre
ingl pivot. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_startup#Pivot
püsti olema
ingl up =toimiv olev (süsteemi kohta), vt maas
püsti hoidma
ingl up =süsteemi töös või toimivana hoidma, haldama. vt maha kukkuma

R

raha
⟶ Kellel on surres kõige rohkem raha?
rahapõletamine
ingl burning cash. ⟶ Waterfall is the best way to burn cash.
rattaleiutamine
=ise tegemine, kui valmis lahenduse saaks kõrvalt võtta. vt. NIH
rägastikkood
ingl spaghetti monster, struktuuritu ja seetõttu praktiliselt arusaamatu kood, padrikkood, koodiräga, võsakood
Rob Pike
UTF-8 ja Go keele üks autoreid. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Pike

S

saba
vn хвост =venimajäänud töö
samatama
=jokutama ⟶ Mõni inimene jokotab siisamake, siisamake, samatab aga
segapuder
ingl quite a mess, räga, segadik, segamini, sega-soga, segi, puder ja kapsad, nagu Kört-Pärtli särk, soga, surimuri, vn путаница, каша, дурдом, неурядица, беспорядица, неувязка. Vt kaos
semantiline rääsumine
ingl semantic rot, decay =seistes halvaks minemine. Ka andmed ja programmid lähevad seistes pikapeale halvaks, kui ei tehta jõupingutusi nende ajakohasena hoidmiseks (entroopia kasvu seadus). Vrdl "Software decays over time, a.k.a. entropy. Software doesn’t exist in an isolated system, it interacts with other systems that change over time. [..] As a consequence code is written once but maintained forever." https://danielcompton.net/2014/11/19/dependencies. Vrdl Software rot
sidusarendus
ingl continuous integration (CI), continuous delivery, continuous deployment, isegi continuous everything =arendusriskide vähendamisele ja agiilsusele suunatud arendustöö korraldamise viis, rõhuasetusega töövoo sujuvusele, osategevuste sidumisele ja vahetulemuste ühest tööetapist teise üleandmise automatiseerimisele. vrdl toppav arendus. Sidusarendus tähendab eelkõige seda, et töö ei jää kuhugile toppama. ⟶ This project uses risk driven iterative approach. vrdl: Mark Lambert, Parasoft (2014) How to Avoid Continuously Delivering Faulty Software https://www.youtube.com/watch?v=Lsw_JvK4w60
silo
silotorn, infosüsteem, mis ei ole võimeline teiste süsteemidega andmeid vahetama. Vt https://en.wikipedia.org/wiki/Information_silo
sirgeldamine
ingl hand waving = tahvlil sirgeldamine (nii positiivses kui ka negatiivses tähenduses). tahvli puudumisel kätega õhus. vt ka laiemat tähendust: https://en.wikipedia.org/wiki/Hand-waving. ⟶ Peaksime vist veidi valgel tahvlil sirgeldama. Sirgeldatud on palju, ühtset arhitektuuri pole aga kujunenud.
siru
siro, =pikk kitsas põlluriba ⟶ Läks oma siruga edasi, katsu kuda sa oma eega järele saad (Laiuse)
sodi
lämu, löga, lödi, löma, soga, ködi, podi, pläga, plödi, plöga, möks, mösla kõnek, möga, mödi, mögin, juuk (murd), koli, kolu, kola, rämps, kolu-kalu, trään, träni, padajann, [vana] kraam, kalu van, komu, komud, kila-kola, kilu-kalu, kili-koli, kilu-kolu, modru, kundemunde, praht, rämps, prügi, sodi roist, ribu, risu, risu-räsu, riga-räga, rusu, rägu, rädi, räiss murd, rääm, pahn, pühkmed, puru, krõbu, laga, räga, räsu, jäätmed, heitmed, musser, sõnnik, iga sõnnikut tema ei osta, pahn
sodipodi
vt segapuder
soovide projektiseerimine
protsess, millega soovilogi kannetest vormitakse projektid ja tööülesanded. vt soovilogi
soovilogi
ingl backlog, vn хотелка
spetsifikatsioon
spekk ARGI, ingl specification, specs, vn спек
STTCPW
the simplest thing that could possibly work. vt MVP
superandmebaas
=endeemiliselt taastärkav idee koondada kogu andmetöötlus ühte süsteemi.⟶ Me ei tee superandmebaasi.
sõltuvuspõrgu
ingl dependency hell, erinevate uuendustsüklitega, erinevate autorite poolt üksteisega koordineerimatult arendatavatest moodulitest koostatud tarkvaratoote tervikluse tagamise probleem, levinud peamiselt avatud lähtekoodiga tarkvaras
sütiksõna

T

tagasilangus
ingl fallback =varuvariant. ⟶ Aadressiraamatu koostamise teenus võimaldaks kokku hoida aega, samas tekitaks sõltuvust - kaoks motivatsioon fallback-ina kasutatava lokaalse funktsionaalsuse arendamiseks ja käigushoidmiseks
tahterakendus
(= motivatsioon), mott ARGI
tark tellija
=IT-tööde tellijate hulgas levinud mõiste (võiks öelda - meem), mille funktsiooniks on pakkuda lahendust tellimise (ingl procurement) mitmesugustele, peamiselt arendusmudeli, motivatsiooni ja kontrolli probleemidele. Mõiste kätkeb vastuolusid. Vrdl koskmudel, hõbekuul ⟶ Järelikult tuleb olla tark tellija. Seada endale eesmärk, valida täitmiseks vahendid välja ja minna eesmärgi poole ja mitte lasta ennast ära lollitada. Poleks oodanud, et „tark tellija“ tähendab seda ,et peab lolli täitjat õpetama. Viimane mõttekoja teema oli "Kodanik kui avalike teenuste tark tellija".
tarne
⟶ Arengukavades on eesmärgiks TO BE, tarkvara tarnitakse meile aga AS IS.
task
JIRAsse (veahaldussüsteem) kirja pandav tööülesanne ⟶ Kui töövoog on nii sujuv, et task-e enam ei tekigi, siis olete saavutanud täieliku agiilsuse.
tatt
ingl duct tape. ⟶ Tatti ja teipi tuleb selles [tarkvara]projektis palju.
teekaart
ingl roadmap =visuaalne, muuhulgas ka ajalist dimensiooni esitav ülevaade sellest, mis tootega või valdkonnas saab toimuma
tehnoloogiavõlg
=kiirelt tehtud arendus nõuab hiljem kulutusi refaktoorimisele. Tehnoloogiavõlg on ka teadlikult tehtud otsuste tagajärg - nagu võlgu võtmine muiste. Peamiselt küll valede või tegemata otsuste tagajärg.
TL;DR
üherealine kokkuvõte pikema teksti ees või selle asemel (lühend ingl too long; didn’t read). vt pikk postitus ⟶ Длиннопост, TL;DR: Как обычно, замешано бабло.
TO BE
eesmärkolukord =olukord, kuhu tahetakse arendusega välja jõuda
toppav arendus
lattu tootmine, ingl over-the-wall, waterfall = arendus, kus tööjärg ootab defitsiitse ressursi (pudelikaela) järel.
trafarett-tekst
ingl boilerplate =verboossevõitu programmeerimiskeeltes, aga ka asjaajamises vormelid, mis kipuvad tekstist teksti korduma ja mille reaalne tähendus on väike või olematu, aga mida ei saa või ei juleta ära jätta
täisdokumenteeritud
ingl fully documented
tööriistaahel
ingl toolchain, =arenduse töövoogu võimaldav ja toetav, üksteisega kokkusobivate tööriistade kogum (nt tekstiredaktor, integreeritud arenduskeskkond, koodihoidla, piletihaldustarkvara jne)
töövoog
ingl workflow. ⟶ What is our preferred workflow for updating a pull request after code review?
tõmbetaotlus
ingl pull request =tänapäevases tarkvaraarenduses üks tähtsamaid operatsioone
that’s it
ingl > =lahendus on leitud
tihehange
agiilhange =tihetarnelist arendusviisi kasutav hange
tihetarnija
tihtitarnija, ingl frequent committer ⟶ Mees (naine) on tihetarnija. Kas sina oled tihetarnija? Projektis otsustasime kasutada tihetarnelist arendusviisi.
tuduu
tu-duu, ingl TO DO, mitte segi ajada ingl Ta-daa! - dokumenti või dokumendi teksti pikitud märge tegemist vajava töö kohta
tulevikuvisioon
saab lühemalt öelda. vt viimane hetkeseis

U

V

VALMIS või VALMA?
valma, ‘valmis’ tähendab eesti keeles ka seda, et asjaga on kääks. tuksis, kutu, jokk, küpse, mutt, kääks, läbi, otsas, vagane, valmis, valma, kaputt, ots peal, toss väljas, mättas, panime puusse
vidin
jubin, jubla, jublakas ARGI, ingl widget
viimane hetkeseis
saab lühemalt öelda. vt tulevikuvisioon
viitsõna
=keelde tulev sõna; sõna, mille tähendus on kas alles kujunemas või avaneb hiljem; viivitusega mõjuv sõna; millelegi viitav sõna (aga iga sõna viitab millelegi). vt sütiksõna
voogtöö
ingl flow, =ladusalt kulgev töö, nõuab vastavat korraldust ja teatavaid tingimusi. Vt töövoog. Vrdl https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_(psychology)
välisjuhtimine
vn внешнее управление, =tegeliku kontrolli võtmine teise organisatsiooni või selle osa üle. Termin on kasutusel poliitilises kontekstis venemeelses meedia. Näiteks väidetakse, et Ukraina olevat (USA) välisjuhtimise all (tuntud foto, kus USA asepresident Biden istub valitsuskabineti laua otsas). Kardetakse Venemaa sattumist välisjuhtimise alla jne. Vt ka konspiratiivsed teooriad, mille kohaselt enamus riike, ka USA on (teatud jõudude) välise juhtimise all. Projektijuhtimises: 1) olukord, kus tellija on sunnitud sisuliselt juhtima tarnija organisatsiooni tööd, viimase võimetuse tõttu ise tööd korraldada; 2) olukord, kus tarnija võtab sisuliselt üle täitja otsustus- ja juhtimisprotsessi. Välisjuhtimine võib avalduda suuremal või vähemal määral, tendentsina jne. Välisjuhtimine on reeglina varjatud, mitteametlik, vahel ka osalejate (juhitavate) enda poolt mitte tajutav.
väljakujunenud viis
ingl established pattern, vn это в порядке вещей, =harjumuspärane töökorraldus (mitte tingimata parim)
värk
värgindus, proge. Vt vidin
väärtuskorje
=tegevused, mis on suunatud väärtuse "äratoomiseks" liiga suureks kasvanud, ummikusse jooksmas, kursilt kõrvalekaldunud, triivivast vm suhtes probleemsest projektist. Tüüpiline waterfall-projekti hilisemas staadiumis.
väärtuspääste
=sama, mis eelmine, erinevus projekti olukorra kriitilisuse astmes

Ä

äge
⟶ Äge mõte. Oleks äge kui riik annaks kõigile .ee domeenidele tasuta veebiserveri sertifikaadi.
ärianalüüs
⟶ Vend Johannes oli hea ärianalüütik.

Ü

üks kord vaid
ühekordsuse põhimõte, ingl once only, don’t repeat yourself (DRY), only handle it once (OHIO), pr le principe «une fois seulement», le principe d'«envoi unique». Vrdl YOLO https://en.wikipedia.org/wiki/YOLO_%28motto%29, once, only once, and once for all
üle aia
ingl over the wall. "Some programming teams adopt a "waterfall" mentality: we will design the program all at once, write a spec, print it, and throw it over the wall at the programmers and go home." --Joel Spolsky
üle võlli
⟶ "Tellime analüüsi" puhul on oht, et tulemus tuleb kas ebapiisav, üle võlli või lõpeb samade küsimustega. Saksamaal toimuvasse tuleks suhtuda teatud kriitikaga, sest seal on asjad meie ja paljude teiste riikide mõistes „üle võlli“ keeratud.

W

whatnot
vt mis iganes

X

XKCD-927
lühemalt: XKCD =populaarse karikatuuri https://xkcd.com/927/ järgi, kord, standard vm regulatsioon, mis peaks asendama olemasolevad, kuid lisab veel ühe juurde; ettevõtmine, mis parandamise asemel teeb asja hoopis halvemaks ⟶ Meie väljatöötatav tarkvõrgu standard peaks olema non-XKCD.

Y

YMMV
different things are attractive to different people, sõna-sõnalt: your mileage may vary
YAGNI
you aren't gonna need it, =arenda funktsionaalsus ainult siis, kui tead, et vajadus eksisteerib; ära arenda funktsionaalsusi, mille kohta arvad, et vajadus võib tekkida. vt https://en.wikipedia.org/wiki/You_aren%27t_gonna_need_it